ŽIAROMAT a.s.

Logo ZIAROMAT

Spoločnosť je tradičný výrobca žiaruvzdorných materiálov. K tomuto druhu výroby ju historicky predurčuje výskyt žiaruvzdorných ílov v lokalite Ipeľská kotlina a geografická blízkosť spracovateľov a výrobcov ocele. Svoje výrobky dodáva hlavne pre výmurovky tepelných agregátov v oceliarskom priemysle, zlievarenstve, pre priemysel cementu a vápna a pre výrobcov krbov a kachlí.

Technologické zariadenie spoločnosti:

Pozostáva z technologických liniek pre úpravu a prípravu žiaruvzdorných hmôt suchým a mokrým spôsobom, hydraulických a mechanických lisov. Výpal výrobkov je zabezpečený v plynovej vozokomorovej a kruhovej peci. Medzi najnovšie prevádzky patrí automatizovaná linka vrátane tunelovacej sušiacej pece na výrobu MgOC stavív a linka na výrobu zásypových pieskov.

Výrobný program:
  • šamot (obyčajný, polotvrdý, tvrdý, kachľový, liaci, ľahčený),
  • žiarobetón (obyčajný, torkretačný, izolačný, stredne cementový, nízkocementový, nízkocementový samotečúci),
  • žiaruvzdorné malty a tmely,
  • magnezitové hmoty,
  • syntetické hmoty,
  • MgOC stavivá
  • zásypové pieskyKONTAKT:
ŽIAROMAT a.s.
Továrenská 1, 985 01 Kalinovo
Slovak Republic
Tel: +421 47 430 2013,
Fax: +421 47 430 2008
ziaromat@ziaromat.sk
www.ziaromat.sk
ilustracna mapa


ilustracne obrazky