Železiarne Podbrezová a.s.

Logo Zeleziarne Podbrezova

Oceľové rúry podbrezovských železiarní sú najdostupnejšie v stredoeurópskom regióne. Toto tvrdenie nie je náhodné, oprávňuje nás viac ako 170 ročná tradícia. Spoločnosť sa radí k najstarším hutníckym spoločnostiam stredoeurópskeho geopriestoru. Neustále rozširuje a zvyšuje úroveň technologického zariadenia, ktoré zodpovedá súčasným požiadavkám a technologickým trendom. Tradičná spolupráca s odberateľom posúva kvalitu výroby spoločnosti za rámec vyčlenený štandardmi kvality. Spoločnosť je nositeľom riešení určených pre automobilový priemysel, energetiku, strojárenskú výrobu, ako aj výrobcom konštrukcií a rozvodov.

Výrobný program:

Výrobné prevádzkarne spoločnosti:
  • oceliareň,
  • valcovňa bezšvíkových rúr,
  • ťaháreň rúr,
  • oblúkareň,
  • hutnícka druhovýroba.KONTAKT:
Železiarne Podbrezová a.s.
Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová
Slovak Republic
Tel: +421 48 645 1111,
Fax: +421 48 645 3032
admin@zelpo.sk
www.steeltube.sk
ilustracna mapa


ilustracne obrazky