Železiarne Podbrezová Group

Zostávate v centre našej pozornosti ...
Synergiou bohatých skúsenosti a zručností s najnovšími poznatkami v oblasti marketingu, techniky, technológie, výroby a logistiky vytvárame reálne podmienky pre lepšie uspokojenie potrieb náročných zákazníkov, so zameraním na kvalitu, servis, včasnosť dodávok produktov a služieb pri korektnej cene. Železiarne Podbrezová Group, to je sedem výrobných spoločností, šesť obchodných a marketingových organizácií, príprava personálu vo vlastných školách, progresívne výskumno – vývojové centrum a vlastná zasielateľská spoločnosť. Spolu viac ako 6 000 pracovníkov a v šiestich krajinách Európy.

...výroba a rozvoj oceľových bezšvíkových rúr (Železiarne Podbrezová a.s. a Transmesa, S.A.U.)

V rámci výroby oceľových rúr sa skupina orientuje najmä na rozvoj v oblasti výroby a odlievania ocele, tiež rozvoj v oblasti finalizácie výrobkov delením resp. ohýbaním a rozvoj v oblasti povrchovej úpravy výrobkov. V rámci napĺňania stratégie, plánuje spoločnosť investície do mimopecného vákuového spracovania ocele.

...výroba v oblasti ťažkého strojárstva (ŽĎAS, a.s. a TS Plzeň a.s.)

Výrobný program v oblasti ťažkého strojárstva je zameraný na vývoj a výrobu tvárniacich strojov, kovacích lisov, vulkanizačných lisov, zariadení pre spracovanie šrotu, zariadení pre spracovanie valcovaných výrobkov. Sortiment dopĺňa vývoj a výroba odliatkov, výkovkov, ingotov a tvárniacich nástrojov hlavne pre automobilový priemysel. Moderná projekcia a vývoj spoločne s medzinárodnou certifikáciou sú zárukou kvality a spoľahlivosti.

... spracovanie a príprava vstupných surovín (ŽP Eko Qelet a.s., Žiaromat a.s. a KBZ s.r.o.)

Vybudovanie ekologického závodu na recykláciu starých vozidiel a kovového odpadu je príkladom zvyšovania ekologickej produkcie v súlade s minimalizovaním negatívnych dopadov a vplyvov na životné prostredie.


ZÁKLADNÉ PRINCÍPY SKUPINY PODNIKOV ŽELEZIARNE PODBREZOVÁ GROUP:

• technológie vysokej kvality a zručná pracovná sila,

• dlhodobá stratégia investícií a modernizácie výrobných procesov,

• certifikáty a oprávnenia od významných certifikačných spoločností,

• referencie od renomovaných spoločností pre celý výrobný sortiment,

• kvalifikovaná celosvetová predajná a marketingová sieť,

• ochrana životného prostredia a stála podpora regiónu pôsobenia.