Otázky a odpovede:

+ 421 47 430 2013

logo ZP EkoQelet a.s.


ŽP EKO QELET a.s., MARTIN
SLOVAK REBUPLIC

vlajka SLOVAKIA

KONTAKT:
ŽP EKO QELET a.s., MARTIN
Československej armády 1694/4
036 01 Martin
Tel: +421 45 676 2782
Fax: +421 45 676 2781
ekoqelet@ekoqelet.sk
www.ekoqelet.sk

na mapke znazornena spolocnost ZP EkoQelet a.s.

Spoločnosť je jednou z najvýznamnejších spoločností v oblasti recyklácie kovového odpadu na Slovensku. Na území západného a stredného Slovenska má vybudovaných celkom 40 zberných miest. Technické a technologické vybavenie a kvalifikovaný tím odborníkov je zárukou spoľahlivosti a kvality dodávok vstupov pre hutnícku prvovýrobu. Vďaka tou je ŽP EKO QELET, a. s. priamym partnerom najvýznamnejších hutníckych producentov oceľových výrobkov na Slovensku a v Českej republike. Do portfólia jeho zahraničných odberateľov patria aj spoločnosti z Talianska a Poľska

Spoločnosť vykonáva činnosti v nasledovných oblastiach:
  • zber oceľového šrotu a farebných kovov,
  • likvidácia výrobných celkov a technologických zariadení,
  • autorizovaný zber a spracovanie autovrakov,
  • spracovanie kovového odpadu metódami, triedenia, pálenia, strihania, lisovania a šrédrovania,
  • predaj oceľovej druhotnej suroviny a farebných kovov,
  • predaj materiálu vhodného na opatovné použitie