Otázky a odpovede:

+ 421 47 430 2013

logo Ziaromat a.s.


ŽIAROMAT A.S., KALINOVO
SLOVAK REBUPLIC

vlajka SLOVAKIA

KONTAKT:
ŽIAROMAT a.s.
Továrenská 1, 985 01 Kalinovo
Slovak Republic
Tel: +421 47 430 2013,
Fax: +421 47 430 2008
ziaromat@ziaromat.sk
www.ziaromat.sk

na mapke znazornena spolocnost Ziaromat a.s.

Spoločnosť je tradičný výrobca žiaruvzdorných materiálov. K tomuto druhu výroby ju historicky predurčuje výskyt žiaruvzdorných ílov v lokalite Ipeľská kotlina a geografická blízkosť spracovateľov a výrobcov ocele. Svoje výrobky dodáva hlavne pre výmurovky tepelných agregátov v oceliarskom priemysle, zlievarenstve, pre priemysel cementu a vápna a pre výrobcov krbov a kachlí.

Technologické zariadenie spoločnosti:

Pozostáva z technologických liniek pre úpravu a prípravu žiaruvzdorných hmôt suchým a mokrým spôsobom, hydraulických a mechanických lisov. Výpal výrobkov je zabezpečený v plynovej vozokomorovej a kruhovej peci. Medzi najnovšie prevádzky patrí automatizovaná linka vrátane tunelovacej sušiacej pece na výrobu MgOC stavív a linka na výrobu zásypových pieskov.

Výrobný program:

  • šamot (obyčajný, polotvrdý, tvrdý, kachľový, liaci, ľahčený),
  • žiarobetón (obyčajný, torkretačný, izolačný, stredne cementový, nízkocementový, nízkocementový samotečúci),
  • žiaruvzdorné malty a tmely,
  • magnezitové hmoty,
  • syntetické hmoty,
  • MgOC stavivá
  • zásypové piesky