Otázky a odpovede:

+ 421 47 430 2013

Železiarne Podbrezová Group

Zostávate v centre našej pozornosti …

Synergiou bohatých skúsenosti a zručností s najnovšími poznatkami v oblasti marketingu, techniky, technológie, výroby a logistiky vytvárame reálne podmienky pre lepšie uspokojenie potrieb náročných zákazníkov, so zameraním na kvalitu, servis, včasnosť dodávok produktov a služieb pri korektnej cene. Železiarne Podbrezová Group, to je päť výrobných spoločností, štyri obchodné a marketingové organizácie, príprava personálu vo vlastných školách, progresívne výskumno – vývojové centrum a vlastná zasielateľská spoločnosť. Spolu viac ako 4 000 pracovníkov a v šiestich krajinách Európy.

mapka vyrobnych a obchodnych spolocnosti ZPGROUP

…výroba a rozvoj oceľových bezšvíkových rúr (Železiarne Podbrezová a.s. a Transmesa, S.A.U.)

V rámci výroby oceľových rúr sa skupina orientuje najmä na rozvoj v oblasti výroby a odlievania ocele, tiež rozvoj v oblasti finalizácie výrobkov delením resp. ohýbaním a rozvoj v oblasti povrchovej úpravy výrobkov. V rámci napĺňania stratégie, plánuje spoločnosť investície do mimopecného vákuového spracovania ocele.


… spracovanie a príprava vstupných surovín (ŽP Eko Qelet a.s., Žiaromat a.s. a KBZ s.r.o.)

Vybudovanie ekologického závodu na recykláciu starých vozidiel a kovového odpadu je príkladom zvyšovania ekologickej produkcie v súlade s minimalizovaním negatívnych dopadov a vplyvov na životné prostredie.

ciselny popis spolocnosti ZPGROUP


ZÁKLADNÉ PRINCÍPY SKUPINY PODNIKOV ŽELEZIARNE PODBREZOVÁ GROUP:

• technológie vysokej kvality a zručná pracovná sila,

• dlhodobá stratégia investícií a modernizácie výrobných procesov,

• certifikáty a oprávnenia od významných certifikačných spoločností,

• referencie od renomovaných spoločností pre celý výrobný sortiment,

• kvalifikovaná celosvetová predajná a marketingová sieť,

• ochrana životného prostredia a stála podpora regiónu pôsobenia.